Genetiskt modifierad svamp mot malaria

Svampen Metarhizium anisopliae infekterar myggor och har utforskats som biologiskt bekämpningsmedel mot bland annat malariamyggor. Svampen är effektiv när det gäller att minska överföringen av malaria, men för att det ska fungera krävs att myggorna besprutas med svampen strax efter det att de infekterats av malariaparasiten (Plasmodium falciparum). Ett annat problem med denna strategi är…

Att avslöja gendoping

  Nu presenteras för första gången en metod för att avslöja om en idrottsman gendopat sig. Testet visar om en extra kopia av genen för  erytropoietin (EPO) tillförts några av cellerna. EPO är ett signalprotein som ökar produktionen av röda blodkroppar. I våras rapporterade tidskriften Science, att det på många håll på nätet finns reklam för denna och…

DNA-vaccin mot prostata-metastaser

Efter tre stora kliniska prövningar och långa diskussioner har den amerikanska Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) gett klartecken till det första terapeutiska DNA-vaccinet som ska ges till patienter som redan drabbats av cancer. Det är frågan om ett vaccin mot metastaserande prostatacancer och det ges på ett tämligen omständligt sätt:   Man tar ut en speciell…

DNA-analyser avslöjar ny människoart

  För 40 000 år sedan levde inte bara pekingmänniskor, neandertalare och moderna människor på den euro-asiatiska kontinenten. Enligt DNA-analyser av ett ben från en grotta i södra Sibirien fanns där också en fjärde människoart som grenat av sig från den utvecklingslinje som ledde till dagens människa någonstans mitt emellan neandertalarna och pekingmänniskorna. Från en…

Det gyllene riset – en effektiv källa till A-vitamin

Karotenoider är röda, gula och orange pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, till exempel betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin. A-vitaminbrist är ett stort problem i vissa delar av världen och enligt Världshälsoorganisationen orsakar detta bristtillstånd blindhet hos mellan 250 000 – 500 000 barn per år. Det mest kända…