Växtsort och odlingsförhållande påverkar grödans ämnessammansättning

Jämförande analyser av sammansättningen av en genetiskt modifierad gröda och dess konventionella motsvarighet är en viktig del vid riskbedömning av genetiskt modifierade grödor. Ämnen som analyseras är bland annat proteiner, kolhydrater, vitaminer, fibrer, fettsyror och mineraler. En grupp forskare har analyserat och utvärderat publicerade data på sammansättningen av olika ämnen i majs och sojaböna. Uppgifterna…

Forskare föreslår särskild märkning av vissa GMO

Under 2009 publicerade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA) GMO-panel riktlinjer för riskbedömning av genetiskt modifierade växter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel och foder. Riktlinjerna täcker in medicinska produkter och växter som modifierats för att producera ämnen för industriell användning (non-food/non-feed GM plants, NFGM). För att bland annat öka säkerheten för människor och…

Hur växter ökar sitt zinkupptag

Zink är ett viktigt ämne för alla levande organismer. Brist på zink gör att växter ökar sin kapacitet för zinkupptag. Hur detta regleras på molekylär nivå har hittills varit okänt, men nu har forskare identifierat två gener som styr detta. Produkten från de två generna är så kallade transkriptionsfaktorer, vilket innebär att de styr hur…

Klartecken för sojaböna med förändrad oljesammansättning

USA:s jordbruksdepartement (USDA) har gett klartecken till kommersiell odling av den första genetiskt modifierade grödan med förändrad fettsyresammansättning. Den modifierade sojabönan producerar en olja med en sammansättning liknande olivoljans. Den konventionella sojaoljan är instabil, vilket bland annat leder till att den oxiderar (härsknar) vid höga temperaturer. För att stabilisera konventionell sojaolja härdas den, en process…

Mjöldaggsresistens och sterilitet

Pollenslangar och hyfer är inte bara lika utseendemässigt, de behöver även liknande proteiner. En pollenslang är en utväxt från ett pollenkorn genom vilken cellkärnor vid befruktning överförs till äggcellen. Hyfer är små tunna celltrådar som bygger upp svamparnas mycel. En forskargrupp har nu identifierat ett protein som sammanlänkar hyfers möjlighet att infektera en växt och…