Majsens arvsmassa kartlagd

Inte sedan DNA-sekvensen för det mänskliga genomet presenterades har en kartläggning av en organisms arvsmassa åtföljts av så många vetenskapliga artiklar som när majsens DNA-sekvens presenterades i slutet av 2009. Den forskargrupp som startade denna störtflod av vetenskapliga artiklar visade bland annat att majsen bär på 32 000 gener och att hela 85 procent av genomet…

Bladmögelgenomet sekvensbestämt

Phytophtora infestans är en svampliknande organism (oomycet) som orsakar bladmögel och brunröta på potatis. Eftersom den liknar en svamp men närmast är släkt med brunalger och kiselalger kallas den ibland för algsvamp.Den är den mest destruktiva av alla potatissjukdomar och var till exempel orsaken till den så kallade The Great Potato Famine i mitten av…

Programmerad celldöd skyddar resten av plantan

Forskare i Storbritannien har visat hur växter kan skydda sig mot genetiska skador som orsakas av olika stressfaktorer som torka, hög salthalt och tungmetaller. Växter har på yttersta spetsen av skott och rötter små anhopningar av stamceller (meristem) som utvecklas vidare till all övrig växtvävnad. Det innebär att om en skada uppstår i stamcellernas genetiska…

Genmodifierad majs attraherar insektsbekämpande nematoder

En grupp forskare har skapat en genmodifierad majs som via sina rötter sänder ut ett ämne som attraherar den nyttiga nematoden Heterorhabditis megidis. Nematoden attackerar och dödar vissa insektslarver och används för biologisk bekämpning av skadeinsekter. Idén föddes när forskarna upptäckte att vissa majssorter frigör det flyktiga ämnet beta-karyofyllen när de attackeras av majsrotbaggen. De…

Genflöde mellan raps och åkerkål

Det ligger i geners natur att sprida sig och att odlade grödor, via sitt pollen, har möjlighet att befrukta vilda släktingar, och därmed sprida sina gener är oomtvistat. Denna fråga har dock inte aktualiserats förrän de genmodifierade grödorna började odlas kommersiellt. Eftersom man vet vilken gen som introducerats i grödan är det relativt enkelt att studera…