De första odlade blodkärlen har framställts från stamceller

Genom att använda humana stamceller har forskare för första gången lyckats odla modeller av riktiga blodkärl i laboratoriet. Blodkärlen är så kallade organoider, vilka är små artificiellt framställda mini-organ i 3D format som kan användas för att studera sjukdomar och möjliga behandlingar av dessa. Forskarna som framställt blodkärlen visade hur dessa kan fungera som modell…

Ledande forskare uppmanar till ett globalt stopp för klinisk användning av CRISPR

Under 2018 föddes kinesiska tvillingflickor som förändrats genetiskt med CRISPR/Cas9. Det kontroversiella experimentet fördömdes unisont av forskarvärlden och ökade trycket för ett gemensamt regelverk för klinisk användning av CRISPR/Cas9. Med CRISPR/Cas9 är det möjligt att förändra DNA-sekvensen på ett förutbestämt ställe. Utvecklingen och spridningen av CRISPR/Cas9 har gått väldigt fort och riktlinjer för hur tekniken…

Nya studier efter stormen med de kinesiska CRISPR-tvillingarna – funktioner i hjärnan och immunförsvaret kan ha påverkats

I november 2018 chockade den kinesiske forskaren He Jiankui världen med nyheten att han med gensaxen CRISPR/Cas9 redigerat arvsmassan hos mänskliga embryon och att dessa resulterat i en tvillingfödsel. I de flesta länder, inklusive Kina, är detta olagligt. Nyheten som briserade vid en konferens i Hongkong, väckte starka reaktioner i forskarvärlden som förkastade Jianku´s handling…

Ny metod upptäcker alla tänkbara virus i patientprover

Under 2015–2016 spreds det mygg-burna zikaviruset i Syd- och Centralamerika i ett utbrott som kom att klassas som en pandemi. Viruset var sedan tidigare känt att ge milda symptom men först vid detta utbrott upptäcktes kopplingen till microcefali och hjärnskador hos barn vars mödrar blivit infekterade under graviditeten. En av orsakerna till att utbrottet blev…

Genetiskt modifierade höns värper framtidens läkemedel

Biologiska läkemedel har det senaste decenniet bidragit till förbättrad behandling av bland annat ledgångsreumatism och cancer. Gemensamt för biologiska läkemedel är att den aktiva substansen har biologiskt ursprung och tillverkas av till exempel celler eller bakterier. Framställningen av biologiska läkemedel är ofta dyr och tidskrävande eftersom den mängd aktiv substans som en cell- eller bakteriekultur…